Institut Franka Dysona

Všeobecné informace o bakalářském studiu

V současné době je přijímání nových studentů pozastaveno.

Kód studijního programu Studijní program Kód studijního oboru Studijní obor Typ studia Forma studia Délka studia Titul
B3945 Nemovitý majetek 3917R004 Oceňování nemovitostí Bakalářské Prezenční i kombinovaná 3 roky Bc.


Základním cílem studia je příprava kvalifikovaných odborníků pro oblast realit, obchodování s realitami, správy nemovitostí a oceňování nemovitostí. Úspěšní absolventi, kteří z tohoto studia vzejdou, budou znamenat kvalitativní zlepšení pro celou oblast nakládání s nemovitostmi.

Tříleté bakalářské studium studijního oboru Oceňování nemovitostí zahrnuje právní, ekonomické a stavebně technické předměty, jejichž znalost by měla být pro profesionála nezbytností a základním stavebním kamenem. Ve studiu je věnována pozornost i odborné jazykové přípravě zaměřené na nemovitosti a stavebnictví.

Během studia musí studenti složit všechny předepsané zkoušky a zápočty. Jejich úspěšné složení společně s absolvováním předepsané praxe je podmínkou připuštění ke státní závěrečné zkoušce. Státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce je studium ukončeno. Další podmínky studia jsou uvedeny ve studijním a zkušebním řádu.